Scroll Top
Sr. Dobrava 4a, 4245 Kropa

F2 – modeli za krožni vezani let

Pravila tekmovanja:
Model je v letu vezan z eno ali več žicami s katerimi se model upravlja po višini in položaju.
Za te modele je značilno, da se njihovi leti opravljajo na posebej za to pripravljeni stezi, ki je lahko asfaltna, betonska ali iz trde plastike. Modeli se upravljajo preko dveh jeklenih žic in s posebej za to pripravljeno ročko, ki jo tekmovalec drži v roki.
Preizkus žic se opravi pred vsakim letom z 20-krat večjo obtežbo kot tehta model.
Za upravljanje leta sta obvezni dve žici, ročke in vilice paxlona. Včasu, ko let traja, mora biti stalno vzpostavljen kontakt med ročko in vilico paylona, torej med letom ne smemo vzeti ročke iz paylona.

F2A – hitrostni modeli

To je model letala, ki ima za pogon lastni motor in s katerim je vzgon proizveden z aerodinamičnimi silami, ki med letom delujejo na nepremične površine (izvzete so površine za krmiljenje). Namen tega modela je, da med letom doseže največjo hitrost.
Največja čista prostornina motorja 2,5 ccm
Najmanjša nosilna površina 2 dm2 na 1 ccm prostornine motorja
Največja obtežba 100 g/dm2 nosilne površine
Kot gorivo se uporablja standardna zmes 20% olja, 80% metanola ali 25% olja in 75% metanola. Dodatki, npr. nitrometan, niso dovoljeni.
Upravljanje je dovoljeno z dvema žicama premera 0,4 mm, ki imata lahko odstopanje v debelini +/- 0,011 mm.
Dolžina poti leta, katero mora model preleteti, je 1 km. Radius kroga leta je 15,92 m, ki se meri od osi motorja do osi ročke, kar pomeni, da mora model preleteti 10 krogov.
Vsak tekmovalec ima pravico do treh uradnih letov in na neomejeno število poskusov v vsakem začetem letu. Vsak uradni let mora biti opravljen najkasneje v treh minutah od danega znaka.
Za uradni let se smatra, če tekmovalec namesti ročko v paylon. Če tekmovalec med letom vzame ročko iz paylona in pred tem ni odletel 10 krogov, je let 0. Let se prične, ko je dal tekmovalec ročko v paylon, hitrost pa se prične meriti, ko je model opravil dva kroga leta na predpisani višini. Predpisana višina leta je označena z vertikalno, dobro vidno oznako in je od 1 do 3 metre nad nivojem tekmovalne steze. Hitrost in pravilnost leta merita, oziroma ocenjujeta dva sodnika, na svetovnih prvenstvih pa to nalogo opravljajo trije sodniki.
Za končni plasman se šteje najhitrejši let vsakega tekmovalca, če pa sta dva tekmovalca z isto hitrostjo, pa se upošteva seštevek dveh najuspešnejših letov.

F2B – akrobatski modeli

Akrobatski model ima za pogon batni motor, pri katerem se vzgon proizvaja z aerodinamičnimi silami, ki v času leta delujejo na nepremične nosilne površine. Ta model je zgrajen tako, da se lahko z njim izvajajo predpisane akrobacije.
Največja skupna teža modela v letu je 5 kg.
Največja nosilna površina je 150 dm2.
Največja obtežba je 100g/dm2.
Največja čista prostornina motorja je 10 ccm.
Motor mora biti obvezno opremljen z dušilcem zvoka. Žice s katerimi se upravlja let, morajo biti daljše od 15 metrov, maksimalna dolžina teh žic pa je 21,5 metra.Dolžina se meri od osi motorja do osi ročke.Pred vsakim letom se žice preizkusijo z utežjo, ki je 15-krat težja od modela in največ za 20 kg.
Vsak tekmovalec ima pravico do treh uradnih letov. V vsakem uradnem letu ima lahko tekmovalec dva poskusa. Za poskus se šteje, če model ne poleti iz zemlje v roku 3 minut od danega signala za start.
Akrobacije se morajo izvajati po vrstnem redu, ki je predpisan. Med eno in drugo akrobacijo mora tekmovalec prevoziti dva kroga v horizontalnem letu. Vsaka od akrobacij se lahko izvaja le enkrat. Tekmovanje sodijo najmanj trije sodniki, vsako akrobacijo pa ocenijo s točkami od 0 do 10. Dobljene točke se še pomnožijo s težavnostnim koeficientom figure. Končni plasman, oziroma zmagovalca dobimo, ko seštejemo dobljene točke dveh najboljših letov vsakega tekmovalca.

F2C – modeli za ekipno tekmo

To so modeli, ki imajo dizelski batni motor, letijo pa s pomočjo aerodinamičnih sil, ki delujejo na nepremične dele nosilnih površin modela. Model mora biti polmaketa in podoben letalu.
Največja skupna teža je 700 g.
Največja skupna prostornina motorja je 2,5 ccm.
Največja skupna nosilna površina 12 dm2.
Največja dovoljena prostornina rezervoarja za gorivo, skupaj s cevkami in ventilom je 7 ccm.
Najmanjša dimenzija trupa na mestu sedeža pilota je višina 100 mm, širina 50 mm in najmanjši presek 39 cm2.
Model mora imeti v kabini vgrajeno glavo pilota višine 20 mm, dolžine 14 mm in širine 14 mm.
V tej kategoriji nastopajo ekipe in to naenkrat v istem krogu tri, od katerih je vsaka sestavljena iz mehanika in pilota. Vsaka od ekip skuša doseči čim boljši čas, oziroma preleteti 100krogov, kar ji potem omogoča uvrstitev v nadaljne tekmovanje, vse do finala. Tekmuje se v eliminacijah, polfinalu in finalu. Tekmovanje v eliminacijah in polfinalu traja 100 krogov ali 10 km, v finalu pa 200 krogov ali 20 km. Med tekmovanjem pilot stoji v centru kroga in vozi model, mehanik pa med letom, ko model pristane, polni rezervoar z gorivom in starta motor. Vsak model mora v vsaki tekmi najmanj enkrat pristati.
Vsaka ekipa ima svoj sodniški par, ki šteje kroge in meri čas. Celoten potek tekme pa vodi in spremlja glavni sodnik z žirijo, ki daje znak za začetek priprave na tekmo (ogrevanje motorjev) in tudi za sam start, med tekmo pa opazuje tekmovalce, jih opozarja na napake in tudi kaznuje. Vsaka ekipa je lahko v eni tekmi 3-krat kaznovana. Trije opomini pomenijo avtomatsko diskvalifikacijo ekipe iz te tekme.
Ekipe prejmejo opomine če:
– pilot nepravilno ovira drugega pilota, bodisi s telesom ali modelom,
– pilot ne hodi po zato določenem krogu, ampak se na mestu obrača,
– pilot nima stalnega kontakta med roko v kateri drži ročko in prsnim košem, razen med prehitevanjem,
– pilot prekorači dovoljeno višino leta (ne velja pri prehitevanju),
– mehanik nepravilno pobere model iz kroga, v kolikor je model ostal za črto, ki označuje krog.
Napak, ki se kaznujejo je veliko in še bi se lahko naštevale. Zanimivost tekmovanja v tej kategoriji je tudi to, da morajo vsi mehaniki med tekmo nositi zaščitne čelade, ki jih varuje pred udarci drugih modelov (pri vzletanju in pristajanju), ko mehanik polni rezervoar svojega modela.

F2D – modeli za zračni boj

Povezane objave