Scroll Top
Sr. Dobrava 4a, 4245 Kropa

S4 – raketoplani za trajanje leta

To tekmovanje vsebuje niz kategorij, odprtih za katerikoli model, ki se dviga v zrak brez izkoriščanja nosilnih površin in ki vzdržuje gibanje nasprotno sili zemljine težnosti med delom leta, ko je pospešen, oziroma  izpostavljen potisni sili raketnega motorja in kateri vrača svoj jadralni del na zemljo v stabilne jadralnem letu,s pomočjo aerodinamičnih  nosilnih površin, nasprotujočih gravitaciji. Cilj tega tekmovanja je zagotoviti športno tekmovanje raketnih modelov z jadralnim povratkom na zemljo.
Raketni model, ki vzleta v spiralnem vzpenjanju, poganjan z raketnim motorjem na ta način, da pri vzpenjanju izkorišča krila, ne  more  tekmovati v tej kategoriji. Padalski sistem za pristajanje, nameščen v zgornjem delu modela ne predstavlja take dopolnilne aerodinamične površine,lahko pa se uporablja na ta način, da vpliva na pristajanje drugih delov modela.
Cilj tekmovanja je ugotoviti,kateri model doseže najdaljši čas leta pri vertikalnem ali skoraj vertikalnem, prostem, balističnem vzletanju in stabilnem aerodinamičnem jadranju pri spuščanju k tlom. Čas leta vsakega modela se meri od trenutka prvega premika na rampi do trenutka, ko se model dotakne tal.
Merjenje časa poleta omejuje maksimum, ki je določen za vsako posamezno kategorijo in podkategorijo. Skupni čas poleta se meri od prvega premika modela na rampi do zaključka poleta. Časomerilci morajo biti seznanjeni z barvo in obliko modela, da ga lahko razpoznajo med letom.
Let je končan, ko se model dotakne površine zemlje, oziroma ovire, ki zaključi njegov let, ali kadar model končno izgine iz vida časomerilcem. Če  model izgine za neko oviro ali oblakom, časomerilci počakajo 10 sekund, da se bo model spet pojavil. Če se model ne pojavi, se teh 10 sekund odšteje od časa leta.
Lete morata meriti dva časomerilca s štoparicama ali napravama za merjenje časa z natančnostjo najmanj 1/5 sekunde. Na svetovnih prvenstvih imata oba časomerilca daljnoglede. Daljnogled mora imeti povečavo med 4 in 8. Med letom morata časomerilca ostati v krogu s polmerom 10 metrov. Izmerjen čas predstavlja sredino izmerjenih časov obeh časomerilcev, zaokrožen na najbližjo nižjo celo sekundo.
Za določanje uvrstitve šteje seštevek treh časov poletov vsakega tekmovalca. V primeru istega rezultata, se določi zmagovalca z dodatnimi leti takoj po zaključku tekmovanja v kategoriji. Maksimalni čas leta se v vsakem dodatnem turnusu poveča za eno minuto – glede na maksimum v predhodnem turnusu. Za vsak dodaten let je predviden samo en poskus. Rezultati dodatnih letov ne štejejo v rezultat ekipe, njihov namen je le določiti zmagovalca in s tem razdelitev nagrad vezanih na naslov.
Del modela, ki jadra, je lahko radijsko voden, z namenom obdržati tirnico leta v bližini poligona.

S4A

Totalni impulz motorja 0 – 2,50 Ns
Maksimalna masa modela 60 g
Maksimalni čas leta 120 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S4B

Totalni impulz motorja 2,51 – 5,00 Ns
Maksimalna masa modela 90 g
Maksimalni čas leta 180 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S4C

Totalni impulz motorja 5,01 – 10,00 Ns
Maksimalna masa modela 120 g
Maksimalni čas leta 240 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S4D

Totalni impulz motorja 10,01 – 40,00 Ns
Maksimalna masa modela 240 g
Maksimalni čas leta 300 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S4F

Totalni impulz motorja 40,01 – 80,00 Ns
Maksimalna masa modela 500 g
Maksimalni čas leta 300 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

Povezane objave